انجمن علمی اختلال کنترل دفع ایران

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player


کمیته ها - اختلال کنترل دفع مدفوع در بالغین - دکتر عزیزی

اعضای کمیته کولورکتال:
سرکار خانم دکتر بهار محجوبی
سرکار خانم دکتر میرزائی
آقای دکتر روبیک به بو
آقای دکتر سامان ستوده نیا
دکتر رسول عزیزی

اهداف و وظیفه کمیته:
بررسی مشکلات در رابطه با بی اختیاری مدفوع و آگاهی های لازم در مورد حل مشکلات این بیماران.

انجمن علمی اختلال کنترل دفع ایران
-